Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in D:\www\kna1927.nl\www\J25\libraries\cms\application\cms.php on line 471 Nieuwsbrief 2012 April

Nieuwsbrief 2012 April

Het toneel seizoen 2011/2012 is weer ten einde gekomen! Inmiddels zijn de uitvoeringen achter de rug en is er een nabespreking gehouden waar iedereen zijn zegje heeft kunnen doen. De meningen en ervaring waren verschillend voor iedereen. Maar dat iedereen heeft genoten tijdens het opvoeren van het stuk De man uit Den Haag, is een feit! De matige opkomst van het publiek heeft ons niet in de weg gestaan!!

Het bestuur is druk in de weer met de voorbereidingen van de ledenvergadering. Er moet vergaderd worden over het nieuwe seizoen en de seizoenen die daarna volgen. Vele beslissingen moeten er gemaakt worden. Omdat Carl (regisseur) besloten heeft om het volgende seizoen niet meer met ons verder te gaan, heeft het bestuur een “nieuwe” regisseur gezocht. Dit is gelukt! Uit drie mogelijke regisseurs hebben we er een gekozen. Bij deze stellen we onze nieuwe regisseur in het kort voor. Theo leegwater uit Medemblik. Theo houdt van regisseren van kluchten en blijspelen. Hij regisseert in Aartswoud bij de vereniging De Hoop en in Zwaagdijk bij WIK. Hiernaast is hij van mening dat er vooral plezier in de repetities moet zitten. Hij noemt zichzelf ook Sidecoach en houdt zich graag bezig met het begeleiden van mensen. Hij zet eerst een karakter neer en daarna houdt zicht daarna bezig met de misanscene. Hij vindt het ook belangrijk dat we elkaar feedback geven over het toneelspelen.

Verdere feitjes zijn:

* Jullie worden verzocht om eventuele bonnetjes die voor rekening van KNA zijn, spoedig in te leveren bij de penningmeester: Marieke van der

Woude. Dit graag voor 30 april inleveren op haar thuisadres (zie ledenlijst) zodat Marieke dit jaar financieel af te sluiten.

* De ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 6 juni 2012. De uitnodiging volgt nog.

* De bestuursplekken van Noortje, Andre en Rieneke zijn vacant en ze hebben alle drie aangegeven niet herkiesbaar te zijn. We zijn opzoek naar 3 bestuursleden, waarvan 1 secretaris. Ben je, net als de huidig bestuursleden, van mening dat we een geweldige vereniging zijn met zeer veel potentie? En ben je bereid om samen met Jasper en Marieke het komende seizoen tot een succes te maken. Kom, en geef je op! De volledige beschrijving van de functie zal worden meegezonden bij de uitnodiging van de ledenvergadering.

Tot zover de laatste nieuwsbrief van dit seizoen!

Namens het bestuur, graag tot ziens bij de leden vergadering!

Noortje van Vugt